juny 21, 2022

Digitalització EM

Digitalització del procés assistencial de l'esclerosi múltiple

Aquest projecte és el resultat d’una jornada de cocreació impulsada per Fundació HiTT i UOC eHealth Center.

Representants dels diferents sectors implicats en el procés assistencial de l’esclerosi múltiple així com dels pacients van plantejar, a partir de la definició del procés assistencial i la identificació dels punts de millora, solucions de digitalització. Esdevenint evident la necessitat d’un sistema d’informació estandarditzat amb informació concisa i fiable, es formula una proposta d’indicadors com a base per a la creació d’un mercat d’eHeath en aquest camp.