juliol 30, 2021

Transparència

Transparència

En aquesta secció podeu consultar la documentació estratègica i organitzativa de la Fundació HiTT. La descripció de l’organització, la composició dels seus òrgans de govern i representació, les seves finalitats i les seves activitats també es poden consultar a les seccions “MVV” i “Organització” d’aquest web.