CAS PRÀCTIC: PROJECTE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

EL PROJECTE En col·laboració amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Fundació HiTT va dur a terme un projecte per a la reformulació del protocol, aprovat pel Departament de Salut de Catalunya l’any 2009, per a la correcta detecció i tractament de dones i infants víctimes de la violència de gènere. L’estudi tenia l’objectiu
-> Continue reading CAS PRÀCTIC: PROJECTE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA