PROJECTE CASSANDRA PER A LA DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE PULMÓ

El càncer de pulmó és una problemàtica de creixent importància a escala mundial. Actualment se situa com el càncer amb la xifra més elevada de casos detectats, i el responsable d’un major nombre de morts per càncer a escala global. De cara al 2024 s’estima que serà la causa de 3 milions de nous casos
-> Continue reading PROJECTE CASSANDRA PER A LA DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE PULMÓ