PROJECTE CASSANDRA PER A LA DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE PULMÓ

El càncer de pulmó és una problemàtica de creixent importància a escala mundial. Actualment se situa com el càncer amb la xifra més elevada de casos detectats, i el responsable d’un major nombre de morts per càncer a escala global. De cara al 2024 s’estima que serà la causa de 3 milions de nous casos de càncer. En l’àmbit estatal, el càncer de pulmó representa el tercer càncer en casos detectats. Durant el 2022 es calcula que se n’identificaran 24.000 nous casos a Espanya.

El consum de tabac es considera la principal causa per al desenvolupament de càncer de pulmó. Una dada molt rellevant si tenim en compte que actualment un 20% de la població espanyola major de 15 anys és fumadora i un 25% es declara exfumadora.

Existeix una problemàtica afegida a la incidència i l’agressivitat del càncer de pulmó: l’absència en l’aparició símptomes en etapes inicials de la malaltia. Aquest factor comporta que molts casos es detectin quan el càncer ja es troba en un estadi avançat, reduint dràsticament les possibilitats de supervivència dels pacients tot i el tractament.

A més, com més avançat es diagnostica un càncer, més costosos són els tractaments que s’ofereixen als pacients, podent arribar a superar els 100.000 € per pacient i any. És per tots aquests motius que la detecció precoç es considera tan important.

Davant aquest repte s’erigeix el projecte CASSANDRA, un programa pilot de cribratge nacional per a la detecció precoç de càncer de pulmó. CASSANDRA es basa en un protocol de cribratge dirigit a persones considerades grans fumadores (un paquet diari durant vint anys, o amb un consum equivalent). A aquests pacients se’ls realitzaria un TAC de baixa dosi per a detectar el càncer de pulmó en fases inicials, quan aquest encara es pugui extirpar amb cirurgia i, per tant, presenti més possibilitats de curació.

El projecte CASSANDRA es recolza en els estudis realitzats anteriorment als Estats Units (estudi NLTS) i a Europa (estudi NELSON), on la detecció precoç va permetre diagnosticar al voltant del 70% de càncers de pulmó quan els pacients encara es podien beneficiar de la cirurgia. Amb aquests resultats, es va poder demostrar el potencial del cribratge en persones fumadores i exfumadores amb un elevat risc de patir càncer de pulmó.

Pendent encara de l’avaluació de Sanitat, el projecte CASSANDRA es presenta com una resposta als reptes transversals per a la salut de les persones i el sistema sanitari que marca el càncer de pulmó.

Tanmateix, cal avaluar l’eficiència de l’aplicació del cribratge des del punt de vista del Sistema de Salut tenint en compte els reptes a superar en matèria de sobrediagnòstic inicial i falsos positius, tant per l’angoixa que pot generar en els pacients i l’exposició a la radiació de les proves diagnòstiques com per la incapacitat del Sistema de Salut per fer front a les proves diagnòstiques que es deriven de la sobredetecció inicial.

Una solució prometedora que països com EUA, Corea de Sud i Polònia ja han implementat i altres com Regne Units, Holanda, Alemanya, Italià i el Canadà es troben aplicant en forma de proves pilot.