DIA INTERNACIONAL DE L’ASSAIG CLÍNIC

L’assaig clínic ha estat, tradicionalment, l’eina de recerca clínica per excel·lència, responsable d’impulsar nombrosos dels avanços científics assolits en el camp de la salut i de les transformacions històriques que han tingut lloc en matèria d’esperança i qualitat de vida.

El 20 de maig, Dia Internacional de l’Assaig Clínic, esdevé una oportunitat per posar en valor la tasca d’aquells qui, amb l’objectiu de trobar maneres més eficients de prevenir, diagnosticar o tractar les malalties, ho fan possible.

Considerat com l’estàndard en recerca clínica, l’assaig clínic es troba, en l’actualitat, immers en un context de canvis en el camp mèdic i sanitari, on emergeixen amb força noves fórmules basades en l’obtenció de dades de la vida real (RWD) i de l’experiència del pacient. Eines complementàries que esbossen el futur de la investigació, tot avançant i enriquint les lògiques actuals.