DIA MUNDIAL DE L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica amb què, actualment, conviuen aproximadament 55.000 persones a Espanya, i de la qual es recullen un total de 1.800 nous diagnòstics anuals.

En el dia mundial de l’Esclerosi Múltiple es genera conscienciació sobre una malaltia que imbrica de forma transversal qüestions sanitàries, psicològiques i socials.

Amb el doble objectiu de donar resposta a les necessitats de les persones amb Esclerosi Múltiple i optimitzar els recursos amb què el sistema sanitari s’hi dirigeix, emergeixen esforços compartits per introduir millores en la gestió dels recursos assistencials. En aquest context sorgeix el projecte “Digitalització del procés assistencial de l’Esclerosi Múltiple” on des d’una aproximació multi actor, diversos dels agents implicats en el procés assistencial de l’EM treballen conjuntament per generar sinergies entre el sistema sanitari, els seus professionals i el col·lectiu de pacients, que millorin tant l’atenció i solucions proporcionades al pacient com l’eficiència dels recursos assistencials.